"ANKER`S POINT"
Velkommen til vores hjemmeside

Velkommen til vores hjemmesideVelkommen til vores hjemmeside

Press Release

                           Anker`s Point”.

 

Name of Point Where Meridian Zero Intersects with Equator,  has now been named Anker`s Point”. (please note the spelling).

 

In connection with my work on a new maritime dictionary I have ascertained that the point where the equator intersects with meridian zero in the Atlantic Ocean has no name.

 

I feel a point of this importance should have a name. Those I have been in contact with so far are of the same opinion.

 

Below you will find the development of my investigations and the reasons for my choice of name:

1.    The Point Has No Name:

1.1     The Danish Language Council (Dansk Sprognævn) was the first organization I contacted. They informed me that according to their investigation the point had no name and that this surprised them.

1.2     The National Survey and Cadastre (Kort & Matrikelsyrelsen) informed me by e-mail SOE@kms.dk that they were of the opinion that the point did not have a name.

1.3     An e-mail from Copenhagen University (Københavns Universitet) Geography & Geology Hbm@geogr.ku.dk   informed me that the point did not have an official name. The university was wondering why the point had not been given a name.

1.4     An e-mail from The Royal Danish Embassy in Ghana, camchr@um.dk   informed me that the Embassy had investigated the matter and  been in contact with Mr. Foster Mensah, who is connected to the Centre for Remote Sensing and Geographic Information Services (CERSGIS), university of Ghana, he also had no knowledge of a name for this point. The Embassy found my pursuit of trying to obtain a name for this point interesting and my choice of name for it excellent.

1.5     An e-mail from Troels Kloevedal, troelskloevedal@yahoo.com , did not give a name for this point either. This man is one of the best known global navigators.

 

2.          How Does a Point Get a Name?

2.1     On contacting the National Survey and Cadastre (Kort & Matrikelsyrelsen), mail SOE@kms.dk   , I was informed that there are strict rules on how objects in international waters are named. The organization dealing with this is IHO (International Hydrographic Organization). A private person must complete the required standard forms and send them to the Danish Maritime Administration (“Farvandsvaesnet”) who will then pass the application on to IHO.

2.2           I completed the forms and sent them to the Danish Maritime Administration (“Farvandsvaesnet”). A week later they informed me via e-mail LHA@frv.dk  that when an unnamed point is involved then your goodselves, UNGEGN, are the organization to contact and not IHO.

2.3            

The United Nation of Experts on Geographical Names was then contacted. Their email reply came from ChairUNGEGN, Prèsidente du GENUNG Helen Kerfoot Helen.Kerfoot@NRCan-RNCan.gc.ca

Ms. Helen Kerfoot (email) stating that they were not in the position to make such a decision. They wrote:”although I would doubt that there is any process for formally naming grid points on the spherical coordinate system!”

 

However, Ms. Helen Kerfoot was so kind to put me into contact with Senior Lecturer Mr. Peder Gammeltoft with the Department of Scandinavian Studies at the University of Copenhagen and Chair of the Nordic Division of UNGEGN. 

 

After Senior Lecturer Mr. Peder Gammeltoft at the Copenhagen University has been investigating this matter for another 2, 5 month he has now reached the same conclusion as Ms. Helen Kerfoot.

 

  My suggestion for the name of this point is “Anker`s Point” (please note the spelling) and my reasons for this choice are as follows:

(A)    This point is basis for determining any point on our planet.

(B)    The name ought to relate to something maritime. The anchoring of ship seems a fitting symbol.

(C)    The name `Anker` is the Danish word for the English word `anchor ` and happens to be the name of the person who first realized that this important point has no name and he has been moving force to get a name for it.

 

As no one seems to be able to decide what a given point of this nature could be called – any one can make that decision. And as stated I have decided that this particular point where the Meridian Zero Intersects with Equator, should be named Anker`s Point”. (please note the spelling).

I would like to emphasize my gratefulness towards all the help and effort I have received throughout this investigation.

 

Yours sincerely,

Anker W. Lauridsen,

Navalarchitect,   

Strandkanten 7 st. th.  

  9300 Saeby,                                                                                  

Denmark.

ankerwl@gmail.com  

        

Dansk oversættelse:


Vedr.: ”ANKER`S POINT”.

 

Navnet på punktet, hvor ækvator krydser nul meridianen, er nu blevet navngivet ”ANKER`S POINT”.

 

I forbindelse med mit arbejde på et nyt maritimt leksikon, undrede jeg mig over, hvad punktet hedder, hvor ækvator krydser nul meridianen i Atlanterhavet.

Jeg mener, sådan et vigtigt punkt bør have et navn.

Alle jeg har haft kontakt med, er af samme mening, og de finder min ide god.

Efterfølgende vil De finde udviklingen af mine undersøgelser og begrundelsen for mit valg af navnet:

1. Punktet havde intet navn:

1.1 Dansk Sprognævn var de første jeg kontaktede, de mente ikke punktet havde noget navn. Efter at de havde undersøgt sagen, kunne de oplyse, at punktet intet navn havde efter deres mening, og at de undrede sig herover.

1.2 Kort- og Matrikelstyrelsen oplyste i en mail, SOE@kms.dk at de ikke mente at punktet havde noget navn.

1. 3 En mail fra Københavns Universitets Geography & Geology Instut, Hbm@geogr.ku.dk oplyste at punktet intet officielt navn har. Universitet undrede sig over, at man ikke havde givet punktet et navn. Så det prøver jeg, med deres hjælp, at gøre noget ved.

1. 4 En mail fra vor ambassade i Ghana, camchr@um.dk   oplyser, at ambassaden har undersøgt sagen og været i kontakt med Mr. Foster Mensah, der er tilknyttet Centre for Remote Sensing and Geographic Information Services (CERSGIS), University of Ghana, han kender heller ikke til, at punktet har et navn. Ambassaden fandt min ide spændene, interessant og navnevalget glimrende.

1. 5 En mail fra en af de kendteste jordomsejlere Troels Kløvedal troelskloevedal@yahoo.com , gav heller ikke noget navn.

 

2. Hvordan får et punkt et navn?

2.1 Ved henvendelse til Kort og Matrikelstyrelsen, mail SOE@kms.dk , fik jeg oplyst, at der var helt faste retningslinjer, når man ønskede at navngive et objekt i internationalt farvand. De oplyste, at det var IHO (International Hydrographic Organization), der tog sig heraf. En privat person skulle udfylde nogle standard skemaer og sende dem til ”Farvandsvæsenet”, der så ville videre sende ansøgningen til IHO.

2.2 Skemaerne blev udfyldt og sendt til ”Farvandsvæsenet”. Efter en uges tid meddelte ”Farvandsvæsenet”.  via mail LHA@frv.dk , at når det drejede sig om et fiktivt punkt, så var det ikke IHO man skulle spørge.

De henviste mig til FN`s ekspertgruppe for geografiske navne, UNGEGN.

2.3 FN`s ekspertgruppe for geografiske navne blev kontaktet. En mail fra Chair damen for FN`s ekspertgruppe fru  Helen Kerfoot skrev:”although I would doubt that there is any process for formally naming gride point on the spherical coordinate system.”

Imidlertid var fru Helen Kerfoot så venlig at sætte mig I kontakt med senior lektor Peder Gammeltoft ved ”Afdelingen for Skandinaviske Studier”  ved Københavns Universitet. Han er chairman for den nordiske afdeling af FN`s ekspertgruppe for geografiske navne.

Efter at senior lektor Peder Gammeltoft ved Københavns Universitet har efterkontrolleret Helen Kerfoots oplysning i 2½ måned, er han kommet til den samme konklusion.

 

3. Begrundelse for valg af navnet ”ANKER`S POINT er:

3.1 Punktet er grundlæggende for al stedbestemmelse på vor fælles jord.

3.2 Navnet bør relateres til noget, hele verden forbinder med noget maritimt, nemlig et anker.

        At ankre et skib føles som noget symbolsk.

3.3 Navnet kunne samtidig henvise til den person, der først undrede sig over at punktet intet navn havde, og gjorde noget for, at det fik et navn.

 

4. Da der ikke er nogen regler for, hvordan et punkt af denne type får et navn, kan enhver tage denne bestemmelse. Så nu har jeg bestemt, at punktet, hvor ækvator krydser nul meridianen i Atlanterhavet hedder ”ANKER`S  POINT”.

 

Så navnet er nu

”ANKER`S  POINT”.

 

Til slut vil jeg takke alle, der har hjulpet mig frem til målet, tak.

 

For at angive seriøsiteten i navnet, kan jeg henvise til den sidste internationale videnskabsmand, senior lektor Peder Gammeltoft ved Københavns Universitet, der har efterkontrolleret FN`s opfattelse af navngivningen.

Peder Gammeltoft har foreslået mig, at jeg skulle anvende hans svar konstruktivt, så det gør jeg hermed.

 

"Kære Anker Lauridsen

 Jeg beklager jeg ikke har skrevet til dig tidligere, men de sidste par dage har været meget mødespækkede. Men i dag har jeg hjemmearbejdsdag, så jeg har nu tid til at koncentrere mig om navngivning på internationalt niveau.

 

Jeg har de sidste par uger læst op på hvad jeg kunne finde om international navngivning - og selv om det ikke er overvældende mængder der er at finde, så er det utroligt svært at finde ud af hvilke organisationer man skal henvende sig til når det gælder international navngivning. Og i situationer, som i din, hvor der er ønske om at navngive et ikke-stedfast punkt, bliver det ikke mindre besværligt.

 

Jeg har lige siddet og nærlæst Helen Kerfoots brev til dig igen, og jeg må sige at jeg ikke har kommet i nærheden af at kunne udfordre hendes konklusion. Og dermed må jeg så også medgive at jeg synes din indstilling er fornuftig.

 

Jeg håber du kan anvende dette svar på en konstruktiv måde i dine bestræbeler

 

Med venlig hilsen

 

Peder Gammeltoft

 

"Kære Anker

Det er med glæde, at jeg ser dette punkt få et navn. Det er et punkt vi alle bevidst eller nok især ubevidst relaterer os til, når vi skal vide, hvor pokker vi befinder os på denne jord. Netop ordet Anker er så godt, fordi det jo beskriver et fast holdepunkt for os søfolk.

Tillykke med navnet.

 

Med søsikker hilsen

Finn Lage

Daglig Leder

Søsportens Sikkerhedsråd"

 

Hvis I ønsker det, kan jeg komme med flere referencer, der er jo mange i vor gamle sønation, der interesserer sig for det maritime.

 

Ved at fremme ideen om det nye navn, hjælper man med at "Danmark kommer på verdens kortet", det er da en nyhed.

 

 

Med venlig hilsen,

Anker W. Lauridsen,

Strandkanten 7 st. th.

9300 Sæby,

ankerwl@gmail.com

Mobil 23244636         

  

Har du læst "Lystsejlerens Leksikon"?

Leksikonet kan med fordel købes på ovennævnte mailadresse.

Lystsejlerens Leksikon".

Anmeldt af Søren Stidsholt Nielsen i Fyns Amts Avis.

 Nyttig viden for lystsejlere og andet godtfolk til søs.

 Denne meget anbefalelsesværdige opslagsbog har en fejl. Titlen underspiller bogens indhold. Vel er der masser af lystsejler-relevant stof i dette leksikon, men det er en bredtfavnende udgivelse, som de fleste maritimt professionelle og amatører bør have indenfor rækkevidde om bord eller hjemme i landkvarteret.

Forfatteren er skibsbygningsingeniør. Han har som pensionist sat sig for at samle vel nærmest samtlige danske, maritime fagudtryk, forklare dem og supplere med billeder og tegninger, hvor det er påkrævet. Andre forfattere har forsøgt sig med maritime leksika i mindre skala, men dette er klart bogeni denne genre. Den udmærker sig ved alsidighed, overskuelighed og et velredigeret billedmateriale.

 Selvom man ikke skulle have et presserende spørgsmål til opklaring i bogen,er den for maritime hoveder også sjov bare at sidde og lystbladre i, - falde over spøjse ord og få en måske overraskende forklaring. For eksempel at få fortalt, at ”thalassofobi” betyder frygt for havet. At en ”komave” er en beholder, hvor vand og udstødning blandes, - og at ”kaplak” er en ekstra betaling til skibsføreren, fordi han har håndteret sin last særlig omhyggeligt.

”Naupati”...? Svar: Søsyge!

----

Maritimt leksikon af skibsingeniør Anker W. Lauridsen

Udgivet af FiskerForum   info@fiskerforum.dk

Snyd ikke dig selv for et opslagsværk, for de søfarende, fiskere og andre maritime excentrikere. Et leksikon der kommer rundt hele branchens fag- og specialudtryk, krydret med små sjove fortællinger og lærerige illustrationer / tegninger.

Man fornemmer tydeligt gennem hele bogen, at forfatteren har kastet sin kærlighed på havet, folk og skibe omkring det våde element. Som knægt voksede Anker W. Lauridsen op på Fanø og tog sidenhen uddannelsen som skibsingeniør, hvor han i den egenskab blev bragt jorden rundt til opgaver, af forskellig art for danske værfter og rederier. Han har dokket skibe og haft inspektions- samt haveriopgaver. Så hele hans lange arbejdsliv har han været beskæftiget tæt på havet.

Hvorfor et maritimt leksikon
På spørgsmålet om, hvorfor man kaster sig over et så omfattende maritimt værk, siger han selv i en anmeldelse af bogen fra forlaget Nordenvind, ”Årsagen til at jeg gik i gang med leksikonet var, at jeg følte et behov for at fastholde og forklare de maritime udtryk og begreber, samt fastholde de naturoplevelser, man møder til havs, på en let forståelig måde".

  ---

"Lystsejlerens  Leksikon”. 308 sider, 

  Det er et leksikon, hvor alle med maritim interesse kan finde gode svar.

Leksikonet kan købes via:  ankerwl@gmail.com  

For 299 kr. inkl. forsendelse i Danmark.

En god  gave ide til en ven eller til dig selv.

http://maritimtleksikon.dk

  Med sejler hilsen,

Anker W. Lauridsen,
Anker W. Lauridsen,
Skibsbygningsingeniør og forfatter.
Strandkanten 7 st. th.
9300 Sæby,
    
23244636

Velkommen til vores hjemmeside


Her kommer tekst og fotos

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Sten Schou-Andersen | Svar 04.01.2016 00.01

Det manglede da bare, Anker. I øvrigt synes jeg ikke at punket er imaginært punkt men det er et grundfast punkt for hele vores jord og vores måde at stedbestemm

Bente Christensen | Svar 14.12.2015 15.50

Sådan, Anker! Godt gået.
Hilsen fra Erling og Bente

Claes Levin | Svar 30.11.2015 12.57

God idé, Anker. Selfølgelig skal det punkt have et navn, og dit valg er perfekt.Beundre dit vedholdende arbejde
Mvh
Claes, Levin Marine Service
s/y Blue Shackle

Lars Breding | Svar 18.07.2011 10.59

Hej Anker
Vi träffdes på Donsö.jag har en Rassy 94 Kutter. Intressant att få sitt namn
med på värdskartan. Jag liger nu till ankars på Rotterdams redd. Mvh Lars

Gerke Brouwer | Svar 25.06.2011 13.30

It was nice to meet you and your wife on Donsö island in Sweden, June 2011. To hear from ANKER`S POINT and it's origin is really interesting. Congratulations!

rikke Johansen | Svar 23.11.2010 12.27

Min farfar hed også Anker. Nu min søn!

Bedste hilsener
Rikke

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.01 | 00:01

Det manglede da bare, Anker. I øvrigt synes jeg ikke at punket er imaginært punkt men det er et grundfast punkt for hele vores jord og vores måde at stedbestemm

...
14.12 | 15:50

Sådan, Anker! Godt gået.
Hilsen fra Erling og Bente

...
30.11 | 12:57

God idé, Anker. Selfølgelig skal det punkt have et navn, og dit valg er perfekt.Beundre dit vedholdende arbejde
Mvh
Claes, Levin Marine Service
s/y Blue Shackle

...
27.01 | 18:53

Meget interessant læsning om "Anker's Point" Og hvem andre end dig Anker havde energi og stædighed til at gennemføre det så navneopkald er FULDT FULDT ud OK!

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE